תקנון האתר

כל זכויות היוצרים על כל החומרים מכל סוג שהוא לרבות שמות הספרים וסימני המסחר המופיעים באתר זה שייכים ל"גאולה ברקוביץ".

פרט לשימוש אישי פרטי, אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר זה לכל מטרה, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של "גאולה ברקוביץ" לכך מראש ובכתב.

© כל הזכויות שמורות ל"גאולה ברקוביץ".